Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie.HOVI

WebHare ontwikkelde de infrastuctuur voor HOVI - Hoger Onderwijs Voorlichtingsinformatie. HOVI biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid om informatie over opleidingen, onderwijsinstellingen en voorlichtingsactiviteiten gestandaardiseerd aan te bieden. Deze informatie kan gemakkelijk worden verspreid via diverse kanalen en zo gebruikt worden door studiezoekers voor een onderbouwde studiekeuze. HOVI vervangt zijn voorganger, HODEX.

AANSLUITEN OP HOVI?

Iedere instelling kan kiezen voor het gebruik van de editors of de API. De API wordt uitgebreid beschreven en maakt de aansluiting van uw informatiesysteem zo makkelijk mogelijk. Uiteraard kan ook WebHare daar desgewenst bij van dienst zijn. Onze uitgebreide ervaring met diverse onderwijssystemen en -databases, waaronder HOVI zelf, zorgt ervoor dat wij zelden voor verrassingen komen te staan. Neem gerust contact op voor meer informatie!

De HOVI standaard

HOVI bestaat uit een aantal afspraken (de HOVI-standaard) en de technische uitwerking daarvan. Voor dat laatste is WebHare ingeschakeld. De onderwijsgegevens kunnen worden aangeleverd via een door ons opgezette API-koppeling en worden in een centrale database opgeslagen.

CROHO en Nuffic 

De HOVI-database haalt voor erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland de basisgegevens op uit CROHO - het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens kunnen vervolgens door de instellingen zelf worden verrijkt met bijvoorbeeld meer uitgebreide uitleg over aanmelding, inhoud van de studie, studiebelasting enzovoort. Ook informatie over internationalisering, belangrijk voor onder andere Nuffic, kan worden aangevuld.

Online editors 

Voor instellingen die API-koppeling niet zelf kunnen (laten) ontwikkelen heeft WebHare online formulieren (de HOVI Editors) ontwikkeld. Deze editors bieden een gebruiksvriendelijke methode om de gegevens te voeren, met mogelijkheid tot het hergebruik van gegevens, automatische validatie ten opzichte van de HOVI-standaard, ingebouwde hulpfuncties en nog veel meer.