Eindhoven University of TechnologyBOOST! TU/e Education Innovation

BOOST! laat projecten zien die deel uitmaken van het TU/e-streven naar innovatief onderwijs. Het doel van BOOST! (staat voor Be the Owner of your Own STudy)  is het stimuleren van onderwijsinnovatie aan de TU/e om een meer vraaggestuurd onderwijsmodel in stand te houden en nieuwe vormen van onderwijs, zoals challenged based learning, te ondersteunen. BOOST!-piloten zijn sterk afhankelijk van IT-oplossingen, maar zijn niet IT-gedreven.


BOOST! TU/e Education Innovation
boost.tue.nl


DE BOOST! site en de BOOST! projecten database zijn makkelijk te onderhouden.
Bij de projecten kan je fiteren op vele kenmerken, filters die TU/e zelf onderhouden kan