COURSE SOURCE SYSTEM -

opleidingsdatabase

Om alle gegevens van het aanbod aan opleidingen en cursussen van Universiteit Twente centraal te kunnen beheren, is in 2013 een nieuwe applicatie in het WebHare CMS van Universiteit Twente gebouwd: het Course Source System. Sindsdien vinden er frequente updates plaats om het systeem constant te blijven verbeteren.

KOPPELING EXTERNE WEBSITES

Het CSS (gebaseerd op Hodex), is een bron met alle opleidingsinformatie voor de UT studyfinder Bachelor, Master en andere cursussen en opleidingen van de UT. De informatie uit het CSS, kan naast de website van de UT ook worden getoond op andere externe websites en studyfinders. 


Aanbieders van studiekeuze-sites en studiekeuzegidsen (denk aan studiekeuze123.nl) kunnen deze bron gratis raadplegen voor informatie. Bij het aanmaken van een nieuwe opleiding in het CSS, kan de UT selecteren voor welke doeleinden en externe sites de informatie beschikbaar is.