Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportSlimme Zorg Estafette

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft WebHare voor de Slimme Zorg Estafette een digitoegankelijke site ontwikkeld en voldoet aan de rijksoverheidseisen.

De Slimme Zorg Estafette wordt jaarlijks georganiseerd , in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal.  


De Slimme Zorg Estafette
slimmezorgestafette.nl/

Slimme Zorg Estafette 2022

Deze site is een coproductie. Het ministerie van VWS heeft evenementenbureau SPITZ gevraagd de Slimme Zorg Estafette 2021 te organiseren, in samenwerking met het ministerie. Het activiteitenplatform van de Slimme Zorg Estafette 2022 is gebouwd door SPITZ het design is verzorgd door WebHare. De algemene site van de Slimme Zorg Estafette is in zijn geheel gereailiseerd door WebHare.