Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAdviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege dat aan de regering en het parlement adviezen zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengt over openbaarmaking van overheidsinformatie. Het college bemiddelt bij klachten over het openbaar maken van overheidsinformatie tussen de klager en de betrokken overheidsinstantie.

De website is ontworpen en gebouwd door WebHare bv en is uiteraard toegankelijk(WCAG 2.1 norm). De website is flexibel opgezet zodat de redactie van ACOI deze volledig zelf kan beheren. Naast de CMS functionaliteiten bevat de site nog extra onderdelen:

Publicatie database

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) wil transparant zijn en publiceert daarom belangrijke communicatie direct op de site: verslagen van vergaderingen, adviezen, bemiddelingen etc. Voor dit doel is er een aparte applicatie gebouwd die het beheren van dit online archief makkelijk maakt voor ACOI. De bezoeker van de site kan alle gepubliceerde documenten volledig doorzoeken (voor zover informatie niet afgelakt is) en deze publicaties downloaden.

Beslisboom

Op de home van ACOI staan prominent in beeld "Waar kunnen we u mee helpen" dit start een beslisboom tool waarmee elke doelgroep via een aantal korte vragen naar een oplossing wordt gebracht.

Deze beslisboom tool is een door WebHare ontwikkeld product dat bij meer klanten ingezet wordt.


Doorontwikkeling

De komende jaren zal de website verder ontwikkeld worden en wij zijn daarbij voor ACOI een actieve partner die meehelpt om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die gaan volgen.